خلاصه ای از زندگی استاد اکبر کشاورز شیرازی

عکاس ویژه امام استاد اکبر کشاورز شیرازی

استاد اکبر کشاورز متخلص به شیرازی، فیلسوف، عکاس معاصر ایران و جهان با 350 میلیون عکس و نویسنده 250 جلد کتاب می باشد که تنها 15 جلد آن چاپ شده است.

از افتخارات استاد اکبر کشاورز شیرازی می توان به بیش از 1700 لوح تقدیر جهانی و 10 دکترای افتخاری اشاره کرد.

استاد اکبر کشاورز شیرازی 81 ماه در جبهه های جنگ حضور فعال داشته و در 16 عملیات شرکت و در تمام این 16 عملیات مجروح شده است. مجروحیت از ناحیه دست چپ و چشم راست و ترکش به شکم و پا و بیشتر جاهای بدن، و همچنین 2 بار مجروح انفجار و گازهای اعصاب و خردل می باشد.

همچنین تا کنون 3 بار از طرف افراد به خصوص ترور شده است.

از لوح تقدیرهایی که استاد اکبر کشاورز شیرازی گرفته است می توان به دانشگاه تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، رئیسان جمهور و مجلس اشاره کرد.

بیوگرافی کامل استاد اکبر کشاورز شیرازی