آثار نوشتاری

آثار نوشتاری

در این کتاب، شرح حال آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمره‌ای خمینی از رجال شهر ری به تفصیل درج گردیده است. نامبرده در سال 1320 ق در خمین کمره متولد شد. وی مدتی برای تحصیل به اراک رفت و در سال 1341 برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت کرد و در آن جا از محضر آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری و دیگر بزرگان بهره‌ها برد. وی مدتی نیز نزد آیت‌الله نائینی مشغول تملذ شد. در سال 1349 ق به نجف رفت و در سال 1358 ق به ایران مراجعت کرد و پس از اندکی اقامت در وطن خویش به شهر ری کوچ کرد و تا پایان عمر در آن جا روزگار گذراند. وی پس از اقامت در شهر ری به تدریس خارج، فقه و اصول و تالیف و ترجمه و ارشاد مردم و اقامه جماعت اشتغال داشت و سراسر زندگی پربار خود را به زهد و قناعت سپری کرد. از ایشان بیش از پنجاه عنوان تالیف و ترجمه و نیز مجموعه اشعار بر جای مانده است. این روحانی سرانجام پس از عمری سرشار از خدمات دینی، اجتماعی و علمی در سن 95 سالگی در 14 خرداد 1374 بدرود حیات گفت و در صحن حرم مطهر حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.
حدیث عارفان: تاریخ و بررسی رجال شهرری: شرح و احوال حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد باقر کمره‌ای خمینی بزرگ مردی از شهرری

در این کتاب، شرح حال آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمره‌ای خمینی از رجال شهر ری به تفصیل درج گردیده است. نامبرده

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg